Disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer beschrijven wij onze eventuele aansprakelijkheid en de copyrights van de foto’s die op onze website geplaatst zijn. De foto’s op deze website zijn gemaakt door Jochem Thomas Photography.

Copyright, Auteursrecht en intellectueel eigendom

Van elke foto op deze website berust het copyright bij de betreffende fotograaf. Wij verzoeken iedereen die onze site bezoekt de eigendomsrechten te respecteren. Komt u een foto tegen die u zou willen gebruiken voor een bepaald doel, neem dan contact op met jochemthomaskok@gmail.com. U wordt dan in contact gebracht met de betreffende fotograaf.

Alle teksten, beeldmateriaal en animaties en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van jochemthomasphotography. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.